Vi lanserar vårt Gatuunderhållssystem till ISY Road!

Publicerad: 2018-06-19

Genom att kombinera information i vägnätsdatabasen ISY Road med en ytgeometrimodell som har stöd i Svensk Geoprocess tema Markanvänding Marktäcke har systemet en unik möjlighet att analysera inventeringsdata tillsammans med data kopplat till vägnätets nod-länk system. Inte minst ger det helt nya möjligheter att visualisera tillståndet på kommunens vägnät och styra underhållsinsatser baserat på basinformation som vägklass, hastighetsgränser, Trafikdata, restlevnadstid, skadeparametrar och tillgänglig budget.

Läs mer:

Konditionsinmätning omsatt till restlevnadstider tematiserat i färgskala samt möjlighet att granska vägar där schaktarbeten finns registrerade.

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig
 

Nyheter

- av 116