Norconsult Astandos system för att skriva trafikföreskrifter får fina omdömen

Trafikverket har genomfört en undersökning hos ett urval av kommunerna avseende hur deras arbete och hantering av trafikföreskrifter går till. Undersökningen har utmynnat i en rapport där Norconsult Astandos system för att skriva trafikföreskrifter får fina omdömen.

Publicerad: 2018-12-14 Senast uppdaterad: 2018-12-19

Saxat ur rapporten:

"Användarna upplever att systemet är väldigt enkelt uppbyggt och de uppger att det är svårt att göra fel."

"Användarna upplever att supporten och användarmanualen är bra samt att supporten är snabb på att lösa problem och önskemål om funktioner eller mallar."

"Positivt är att det går att testa sig fram i systemet och prova att skriva trafikföreskrifter utan att ett löpnummer i kommunens föreskriftssamling förbrukas."

Resultat från Trafikverkets intervjustudie:

Följande kommuner har intervjuats; Tyresö, Sundsvall och Lidingö.  

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra system för att skriva trafikföreskrifter!

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig
 

Nyheter

- av 116