Välkommen Elin!

Publicerad: 2018-09-05 Senast uppdaterad: 2018-09-24

Den 3:e september började Elin Sakurai hos oss. Hon kommer närmast från Lunds Tekniska Högskola och kan snart kalla sig Civilingenjör inom Informations- och Kommunikationsteknik med inriktning användbarhet. De senaste månaderna har Elin arbetat med exjobb här på Norconsult Astando tillsammans med sin studiekamrat Maria Jernsax. Exjobbet har titeln ”Effektivisering av kommuners ärendebaserade verksamhet” med undertiteln ”En användares möjligheter & utmaningar med levande dokument”.  Elin är ett välkommet tillskott inom användbarhet och kommer att börja i ISY Road-teamet. 

Mycket välkommen Elin!

2018
 

Nyheter

- av 116