Automatisk incheckning i NVDB med ISY Road

Som första system i Sverige möjliggör ISY Road automatisk incheckning i NVDB! Automatisk incheckning i NVDB innebär att dina nätredigeringsjobb direkt checkas in i NVDB:s produktionsmiljö. Genom att Trafikverket slipper göra någon handpåläggning går leveranserna till NVDB fortare och nätet blir därmed färskare. Den enda tiden det då tar innan du som handläggare har dina förändringar på plats i produktionsmiljön är kötiden, dvs incheckningskön på ca max 30 minuter.

Publicerad: 2019-09-23 Senast uppdaterad: 2019-09-24

Sedan drygt 1,5 år har Södertörnskommunerna levererat sina uppdateringar till NVDB via automatisk incheckning i ett pilotprojekt där både Trafikverket och Norconsult Astando har putsat på kontroller och användarstöd. Alla felkontroller och varningar som NVDB utför vid mottagning finns också inbyggt i ISY Road vilket gör att användaren får god överblick över eventuella problem som behöver rättas eller kompletteras före leverans.

Automatisk incheckning underlättar arbetet, det förkortar ledtiderna och ger snabbare feedback till nätredigeraren. Genom att nätredigeraren får sin återkoppling direkt på jobbet har hen större chans att korrigera sina misstag och leverera ett uppdaterat jobb, än om återkopplingen kommer flera veckor senare då hen inte längre har jobbet färskt i huvudet. Vid skapandet en nybyggnadskarta har kommunen på grund av juridiska skäl endast ett par veckor på sig i handläggningstid. Då är det viktigt att snabbt kunna leverera t ex ett gatunamn till vägnätsdatabasen för att sedan nyttja det i sin karta. Inför skolvalen kan handläggningstiden vara knapp och då gäller det att nätet är färskt och att man som handläggare har möjlighet att göra snabba förändringar.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om automatisk incheckning och ISY Road.

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig
 

Nyheter

- av 116