Bättre koll på data!

Allt fler förvaltningar och organisationer publicerar öppna data. Problemet är att det kan vara svårt att hitta relevant information i den. Trafikkontoret i Stockholm tar hjälp av Norconsult Astando för att göra sin trafikrelaterade data mer tillgänglig genom visualisering

Publicerad: 2019-01-09 Senast uppdaterad: 2019-02-04

Uppdraget har varit att genomföra åtgärder som ska underlätta för utvecklare att arbeta med data, och göra informationen lättåtkomlig för olika målgrupper; handläggare på Stockholms stad, forskare och studenter eller allmänheten.

-Vi använder oss av något som kallas ”datalins” berättar Steve Cook, projektledare på Norconsult Astando. Han fortsätter:

-I korthet betyder det att vi kan sätta tydligare fokus och titta både brett och djupt på Trafikkontorets data., som annars kan vara ganska otillgängligt. Det är helt enkelt ett sätt att bättre visualisera data. De lösningar vi bygger kommer att kunna appliceras på all data som har sparats med uppgift om tid och geografisk plats.

 

Till exempel kan olycksstatistik visualiseras geografiskt i en kartlösning för att se i vilka delar av staden flest olyckor sker, under vilken tid på dygnet och med vilket utfall.

-En del av tanken med att göra Trafikkontorets data bättre tillgänglig är att man hoppas att det tas fram analyser och appar utan att behöva bygga dem själva. Det handlar bland annat om demokratisering. Fler ska kunna komma åt öppna data och bygga egna stories utifrån dem, säger Steve Cook.

Visualisering

Först ut i projektet är olycksstatistik som finn samlad sedan ett tiotal år tillbaka, Då kan datalinsen til exempel, plocka ut olyckor som involverar fotgängare och motorfordon och visa på en karta, samt visa förändringar över tid. Data kan sorteras efter kriterier som ljusförhållanden, fordonstyp, väglag och nederbördsmängd.

Text: Christian Tarras Ericsson, Norconsult I dag 2 -2017  

Här kan du läsa mer om visualiseringen av olycksdata och navigera i kartan.

Profilbild för Steve Cook
Steve Cook
Innovationsledare
 

Nyheter

- av 116