Norconsult Astando bidrar i digital samhällsbyggnadsprocess

Astando har under hösten varit med och hjälpt Lantmäteriet med en Proof-Of-Concept för att utmana den nya svenska standarden för digitala detaljplaner och ge vidare förslag på handlingsplan.

Publicerad: 2019-02-13 Senast uppdaterad: 2019-02-18

Nu är vårt, och alla andra systemleverantörernas arbete, sammanfattat i en rapport till regeringen som förslag för vidare arbete för en smartare digital samhällsbyggnadsprocess.

I rapporten kan man läsa om flera av vår slutsatser, bl a kring behovet att förbättra standarden:

"Standarden behöver omarbetas för att kunna användas för analys. Leverantörerna påpekar följande exempel på brister:

- En stor mängd attribut anges som fritext istället för typade, vilket exempelvis försvårar validering med standardramverk samt koppling till annan information.
- Geometrin är i form av linjer och punkter men behöver vara i form av ytor.
- Standarden används inte på ett enhetligt sätt av kommunerna, vilket gör att leverantörerna har haft svårt att använda detaljplaner från vissa kommuner.

Bilden visar ett koncept som har testats och vilka delar som har testats av vilken aktör. Vissa aktörer har också tittat på fler än en del."

Profilbild för Daniel Lekberg
Daniel Lekberg
Produktansvarig
 

Nyheter

- av 116