Bergen kommun köper ISY Case för bättre samarbete med invånare och företag

Bergens kommun har köpt ISY Case för att kunna erbjuda sina medborgare och entreprenörer bättre tjänster runt arbete och uthyrning av kommunal mark.

Publicerad: 2021-03-31

ISY Case är marknadens ledande molnlösning för planering och uppföljning av tillståndsgivning och arbeten på kommunal mark. Systemet underlättar en god kommunikation mellan kommunens tjänstemän och de som gör arbeten på kommunal mark, samt ger kommunen möjlighet att få bättre överblick av aktiviteter som sker i kommunen. Systemet främjar också intern kommunikation då olika avdelningar har möjlighet att i ett gemensamt gränssnitt se alla planerade aktiviteter.

- Vi behöver en lösning där interaktion, ansökningshantering och kommunikation mellan de anställda inom olika avdelningar underlättas och där också slutanvändarna inkluderas i systemet, säger Luis Andres Brunet, projektledare och IT-chef för stadsmiljöbyrån i Bergen kommun.

Målet är att kunna hantera fler ärenden på kortare tid och samtidigt öka kvaliteten och säkerheten vid behandlingen av dessa. Stadsmiljöbyrån betonar också fördelen med medborgarnas deltagande genom att enkelt kunna lämna önskemål och feedback.

- Vi förväntar oss att öka kvaliteten på det arbete vi utför och vidmakthålla och utveckla vårt goda rykte genom att erbjuda våra medborgare moderna system som sätter dem i fokus, säger Brunet.

Vidareutveckling av ISY Case

Avtalet omfattar vidareutveckling av ISY Case där ett modernare och än mer intuitivt användargränssnitt kommer att tas fram för de olika användargrupperna, liksom för de olika ärendetyperna som ska hanteras.
 
Magnus Jernberg, säljansvarig på Astando, säger att ett anpassat processtöd för varje verksamhet är inbyggt i lösningen för att ge användarna en rationell och säker hantering av ärendena.
 
- Ovanstående kommer att säkerställa att användarna lär sig systemet redan efter en kort utbildning och att systemet möjliggör kommunikation och samarbete tvärs igenom hela organisationen, fortsätter Jernberg.

Efterfrågad lösning i både Norge och Sverige

ISY Case har utvecklats av Norconsult Astando och i vidareutvecklingen för den norska marknaden tar vi nu också in utvecklare från NoIS i Norge. Molntjänsten används av cirka 40 kommuner och myndigheter i både Norge och Sverige.

ISY Case har en integrerad kartlösning och moduler för Schaktstillstånd med TA-plan, Markupplåtelse, Arbetsanmälan (Norge) och Publik felanmälan. Med utgångspunkt i Bergen kommer dessutom en ny modul att utvecklas för hantering av olika typer av parkeringstillstånd och uppföljning av parkeringsböter, samt en publik portal för allmänheten att söka olika typer av tillstånd och hyra fasta platser i kommunen såsom torgplatser med mera.

- Avtalet med Bergen är stort och viktigt för Norconsult Astando givet att segmentet är viktigt för Norconsultkoncernen både i Sverige och Norge. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Bergens kommun, säger Jernberg.

Bergens kommun är också nöjd med det nya samarbetet.

- Vi är glada och har redan haft en mycket bra start med planeringen av det fortsatta arbetet och vi ser fram emot att få systemet på plats, avslutar Luis Andres Brunet.

Profilbild för Jenny Moche
Jenny Moche
Verkställande Direktör
 

Nyheter

- av 116