Norconsult Astando

Ordet "Astando" har latinskt ursprung och betyder: "Jag står vid din sida beredd att hjälpa". Detta har alltid varit vår ledstjärna. Att använda IT som ett kraftfullt verktyg för ökad samhällsnytta är vår passion.

För att åstadkomma samhällsnytta har det alltid varit viktigt för oss på Norconsult Astando att skapa långsiktigt hållbara lösningar som bidrar till verklig nytta i verksamheten hos våra kunder. Detta gör vi genom att hålla oss i teknikens framkant och genom välutbildad, kreativ, ambitiös och ansvarstagande personal med hög och bred kompetens.

Med informationsteknikens hjälp jobbar vi för att ge människor tillgång till information som underlättar vardagen. Både för de som arbetar med att ta fram, uppdatera och sprida information och för de som ska ta del av den. Vi har nära och långsiktiga samarbeten med våra kunder, de flesta kommuner, myndigheter och offentliga organisationer. 

Norconsult Astando har sitt huvudkontor i Stockholm och lokalkontor i Göteborg, Mora, Töreboda och Västervik.

"Ett attraktivt samhälle som har de bästa systemstöden för hållbarhet och tillgänglighet"

Om våra projekt

Våra projekt innehåller nästan alltid en kartfunktion för visualisering. Vi arbetar även ofta med information som har en vägnätsanknytning.

Många gånger handlar utvecklingsarbetet om integration av befintliga system eller informationsmängder vilket kräver bra samarbetsförmåga och anpassningsbarhet.

Vi är experter på kommunala vägnätsdata och processen att utbyta data med Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB. De flesta av våra utvecklingsprojekt utgår från de grundkomponenter som tagits fram tillsammans med andra kunder i tidigare projekt. Vi har en mycket hög grad av återanvändning, vilket resulterar i en lägre kostnad för kunden.

Vår systemutvecklingsprocess inkluderar många steg för att säkerställa hög kvalitet:

  • Kravfångst och verksamhetsanalys
  • Interaktions- och systemdesign
  • Utvecklingsarbete med täta delleveranser i nära samverkan med slutanvändare
  • Systemtester och acceptanstester för att säkerställa att kravställning möts etc.
  • Projektledning

Vi arbetar med den senaste tekniken från Microsoft i kombination med olika OpenSource-komponenter, t ex OpenLayers och GeoServer.

Organisation

Norconsult Astando AB - är idag ett helägt dotterbolag till Norconsults norska IT-bolag Norconsult Informationssystemer - ofta förkortat NoIS. NoIS i sin tur är ett helägt dotterbolag till moderbolaget i koncernen; Norconsult AS.

Ett annat bolag som lyder under Norconsult AS är Norconsult AB som är koncernens svenska teknikkonsultbolag och har kontor på närmare 20 olika platser runt om i Sverige.

Profilbild för Jenny Moche
Jenny Moche
Verkställande Direktör