Norconsult Astando

Norconsult Astando är ett innovativt programvaruföretag som utvecklar egna molnbaserade lösningar inom GIS, vägförvaltning, ärendehantering och trafikinformation till offentlig och privata aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen. Vi har egen drift och supportverksamhet som hjälper våra kunder att nå full potential i våra lösningar. Norconsult Astando erbjuder också konsulttjänster inom systemutveckling, IT-arkitektur, projektledning och innovationsledning.

Ordet "Astando" har latinskt ursprung och betyder: "Jag står vid din sida beredd att hjälpa". Detta har alltid varit vår ledstjärna. Att använda IT som ett kraftfullt verktyg för ökad samhällsnytta är vår passion.

För att skapa samhällsnytta har det alltid varit viktigt för oss på Norconsult Astando att skapa långsiktiga hållbara lösningar genom att arbeta nära våra kunder och att ligga i teknikens framkant. Såsom namnet Astando påkallar att ”stå vid din sida” så är det vår vision hos våra kunder idag och imorgon.

Vi ägs av Norconsult IS, som är den ledande GIS-leverantören i Norge med kunder inom offentlig förvaltning och privat näringsliv. Vår tillhörighet i Norconsultfamiljen skapar stabilitet och ökade möjligheter för utveckling.

Norconsult Astando har sitt huvudkontor i Stockholm och lokalkontor i Göteborg, Mora och Töreboda.

"Ett attraktivt samhälle som har de bästa systemstöden för hållbarhet och tillgänglighet"

Om våra verksamhet

Hos oss ges du möjlighet att jobba både med produktutveckling eller i projekt direkt med en kund. Vi har flera parallella utvecklingsteam som arbetar fokuserat med de uppgifter som beslutats av vår produktledning eller våra kunder och vi utbyter också erfarenheter och komponenter tvärs teamen. Vi jobbar nära vår norska ägare, Norconsult Informationssystemer, där vi tillsammans bedriver gemensam utveckling både direkt mot kund men också i våra produkter.

Gemensamt för vår verksamhet är att vi nästan alltid finns en kartfunktion med för visualisering av data som därigenom görs tillgänglig så att mönster och trender går att upptäcka. Våra produkter och tjänster är lättanvända för kunden och vi tycker det är viktigt att skapa system som på riktigt underlättar våra kunders vardag och möjliggör för dem att nå sina mål.  Våra produkter och våra kundprojekt inkluderar ofta information som har en vägnätsanknytning. Vi är experter på kommunala vägnätsdata och processen att utbyta data med Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB. 

Vår systemutvecklingsprocess inkluderar många steg för att säkerställa hög kvalitet:

  • Kravfångst och verksamhetsanalys
  • Interaktions- och systemdesign
  • Utvecklingsarbete med täta delleveranser i nära samverkan med slutanvändare
  • Systemtester och acceptanstester för att säkerställa att kravställning möts etc.
  • Projektledning

Vi arbetar med den senaste tekniken från Microsoft i kombination med olika OpenSource-komponenter, t ex OpenLayers och GeoServer.

Organisation

Norconsult Astando AB - är idag ett helägt dotterbolag till Norconsults norska IT-bolag Norconsult Informationssystemer - ofta förkortat NoIS. NoIS i sin tur är ett helägt dotterbolag till moderbolaget i koncernen; Norconsult AS.

Ett annat bolag som lyder under Norconsult AS är Norconsult AB som är koncernens svenska teknikkonsultbolag och har kontor på närmare 20 olika platser runt om i Sverige.

Profilbild för Jenny Moche
Jenny Moche
Verkställande Direktör